Przejdź do treści

Koronawirus 2019-nCoV - informacje

Koronawirus 2019-nCoV - informacje

W sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem prosimy o kontakt pod czynnym całodobowo numerem telefonu:

883 353 506

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczenstwo-uczniow-w-srodkach-transportu-zbiorowego--wspolny-list-szefow-men-mi-i-gis

ZALECENIA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W WARUNKACH STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE DLA LEKARZY DENTYSTÓW, ASYSTY STOMATOLOGICZNEJ, GABINETÓW DENTYSTYCZNYCH, LABORATORIÓW..

Data wydania: 15 lipca 2020 r.

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Zaktualizowane_zalecenia_postepowania_stomatologicznego_ostat_2503.pdf (278.0 KiB)
Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki?fbclid=IwAR0PIZFaD3Q_l_JrUzYub1fvkUA5DKtoXriS0dvIbJwtE6yUbDo9akywbBg

Informacja dotycząca zaświadczeń o odbywaniu kwarantanny dla osób powracających do kraju od dnia 27.03.2020 włącznie w ramach wykonywania czynności zawodowych

Od dnia 27 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym może otrzymać, na swój wniosek, od właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny określonej w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.)

W celu uzyskania zaświadczenia należy za pośrednictwem poczty lub wysłać emailem podpisany wniosek. Prosimy o podpisanie wniosku (również w przypadku wysłania
e-mailem - na adres sochaczew@psse.waw.pl ).

Osoby zamieszkałe na terenie innym niż obszar powiatu sochaczewskiego, w celu uzyskania zaświadczenia powinny zwrócić się do właściwego miejscowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE TYLKO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH DO KRAJU OD 27.03.2020 WŁĄCZNIE W RAMACH WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH W POLSCE LUB W PAŃSTWIE SĄSIADUJĄCYM.

Wzór wniosku dla osób, które potrzebują zaświadczenia o tym, że podlegały obowiązkowej kwarantannie, w związku z przekroczeniem granicy państwowej.

Zalecenia dotyczące wymagań dla maseczek medycznych
BRN30055CB61140_027312 (2).pdf (163.5 KiB)
Zalecenia dotyczące wymagań dla maseczek używanych przez osoby, które nie wykonują zawodów medycznych
maseczki-niemedyczne.pdf (233.3 KiB)
Stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

opinia NIZP-PZH w sprawie zalecen dla klimatyzacji COVID19

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/aktualnosci/apel-do-rodzicow-opiekunow-prawnych-w-zwiazku-z-zawieszeniem-zajec-dydaktyczno-wychowawczych-w-dniach-12-25-marca-2020-r

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną
Na co moga liczyc osoby objete kwarantanna 297x420mm.pdf (2.0 MiB)
Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-instytucji-lub-zakladow-pracy-w-okresie-stanu-zagrozenia-epidemicznego-w-zwiazku-z-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2

Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) 12.03.2020 (aktualnizacja)

- polskojęzyczna 03-SAMOLOTY i LOTNISKA_12.03.2020_PL.pdf

- angielskojęzyczna 03-SAMOLOTY i LOTNISKA_12.03.2020_ENG.pdf

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
03-OBIEKTY handlowe_10.03.2020.pdf (382.1 KiB)
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-imprez-masowych/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV
02-Zasady postepowania epidemiologicznego i medycznego (aktualizacja z 14.02.2020).docx (91.0 KiB)
Informacje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
02-MEN-koronawirus szkola_27.02.2020_ostateczna.docx (576.9 KiB)
Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach lotniczych
03-SAMOLOTY i LOTNISKA_01.03.2020.pdf (4.2 MiB)
Postępowanie dla podróżujących - higiena rąk
Postepowanie dla podrozujacyh-rece-25.01.2020.docx (218.7 KiB)
Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch
02-Informacja GIS dla osob powracajcych z Pln. Wloch-24.02.2020.docx (410.8 KiB)
Ulotka z informacją dla osób powracających z miejsc zagrożonych

- polskojęzyczna 03-ULOTKA_PL_ver. 4.pdf

- angielskojęzyczna 03-ULOTKA_ENG_ver. 4.pdf

- włoskojęzyczna 03-ULOTKA_IT_ver. 2.pdf

- chińskojęzyczna 03-ULOTKA_ChRL_ver. 4.pdf

- ukraińskojęzyczna 03-ULOTKA_UA_ver.1.pdf

- niemieckojęzyczna 03-ULOTKA_DE_ver.1.pdf

Zalecenia dla Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu
03-ITD-aktualizacja_01.03.2020.docx.pdf (659.9 KiB)
Informacja dla uczelni wyższych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/

GIS - aktualności-koronawirus 2019-nCoV

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/