Przejdź do treści

ZNS Załatwianie spraw - odbiory

Załatwianie spraw-odbiory
Dokumenty niezbędne przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy/ adaptacji* i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu/pomieszczeń* pracy:
  • Projekt budowlany / technologiczny* obiektu
  • Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych*
  • Kopia pozwolenia na budowę*
  • Sprawozdanie z badań fizykochemicznych / bakteriologicznych wody*
  • Protokół z badania sprawności wentylacji grawitacyjnej / skuteczności wentylacji mechanicznej*
  • Protokół z badania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach pracy
  • Kopia umowy na odbiór odpadów komunalnych / odpadów niebezpiecznych*
  • Zaświadczenie o numerze REGON, NIP, o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze
Miejsce składania dokumentacji:
  • Sekretariat PSSE w Sochaczewie, parter, pokój 019
Odbiór dokumentów:
  • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Sochaczewie I piętro, pokój 114
Kontakt telefoniczny: 46 862 31 47 wew. 228; 046 862 22 66 wew. 228
 
 Pliki do pobrania: