Przejdź do treści

HPN Choroby zawodowe

CHOROBY ZAWODOWE
 Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego może dokonać:
  • pracodawca,
  • pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  • lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej, o którym mowa w § 5 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie choróbw sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1367)

 

W każdym przypadku podejrzenia choroby zawodowej:
  • lekarz,
  • lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta - kieruje go na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania. /art. 235 § 1, § 2, § 21 i § 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy/.
Aktualny wykaz chorób zawodowych znajduje się w Załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 1367).
 
Osoba do kontaktu z Sekcji Nadzoru Higieny Pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sochaczewie:
  • Pani Danuta Radzanowska - Starszy Instruktor Higieny w Sekcji Nadzoru Higieny Pracy
Miejsce składania dokumentacji:
  • Sekretariat PSSE w Sochaczewie, parter, pokój 019

 

Odbiór dokumentów:
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy PSSE w Sochaczewie, parter, pokój 016
Kontakt telefoniczny: 46 862 31 47 wew. 225; 46 862 22 66 wew. 225
Plik do pobrania: