Przejdź do treści

HKN Solaria informacje

Solaria - informacje
W dniu 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)
Ustawa wprowadza:
· całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18. roku życia);
· całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych;
· obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia.
Wielkość, wzór oraz sposób umieszczenia informacji o zakazie udostępniania solarium osobom małoletnim określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018 r. poz. 275, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/275/1).
Główny Inspektor Sanitarny informuje, że:
· nazwa zakładu - umieszczona na szyldzie, neonie czy planszy;
· dane dotyczące lokalizacji;
· godziny otwarcia;
· zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium
są danymi informacyjnymi służącymi klientowi oraz pozwalającymi podmiotowi na jawne i transparentne świadczenie usług.
Powyżej wymienione dane mogą być udostępniane również na stronach internetowych, jedynie w celach informacyjnych o prowadzonej działalności w danej lokalizacji, bez porównywania z innymi zakładami, opiniami i informacjami służącymi popularyzowaniu korzystania z solarium.