Przejdź do treści

HKN Podstawowe wymagania dotyczące zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej

Podstawowe wymagania dotyczące:
zakładu/salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu, odnowy biologicznej

 

 1. Zakład fryzjerski - zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk;
 2. Zakład kosmetyczny - zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania ciała;
 3. Zakład odnowy biologicznej - zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, naświetlanie, opalanie, masaż, oddziaływanie suchym lub wilgotnym, gorącym powietrzem oraz zabiegi relaksujące;
 4. Zakład tatuażu - zakład świadczący usługi polegające na wprowadzaniu barwników do skóry lub śluzówek.

 

Informacja dla przedsiębiorcy
Po zarejestrowaniu własnej działalności, właściciel zakładu/salonu powinien zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sochaczewie i rozpoczęcie działalności winien zgłosić na piśmie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:
Aby salon został zatwierdzony lepiej nie działać na własną rękę. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie, w Sekcji Higieny Komunalnej (tel. 46 ]862 - 22 - 66 wew. 238) można uzyskać wszystkie najistotniejsze informacje dotyczące powstającego zakładu/salonu. Zastosowanie się do wszystkich zaleceń sprawi, że gotowy zakład/salon zostanie niezwłocznie zaakceptowany. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że otwarcie zostanie przesunięte w czasie z powodu konieczności wprowadzenia zmian.
Szanowny Przedsiębiorco
Aby zapewnić właściwe świadczenie usług i komfort pracy w zakładzie powinna być zapewniona odpowiednia powierzchnia umożliwiająca rozmieszczenie, zainstalowanie, użytkowanie wyposażenia i sprzętu.
 
Co powinno jeszcze zostać zapewnione w salonach/zakładach, w którym są świadczone usługi?
 •  miejsce do przechowywania bielizny czystej;
 • miejsce do gromadzenia bielizny brudnej - wielokrotnego użytku;
 • miejsce do przechowywania preparatów kosmetycznych;
 • poczekalnia/wydzielone miejsce dla klientów oczekujących na usługę;
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób korzystających z usług i dla personelu z odpowiednią wymianą powietrza;
 • pomieszczenie/miejsce do spożywania posiłków;
 • pomieszczenie/miejsce do przechowywania sprzętu porządkowego;
 • wydzielone pomieszczenie/miejsce służące do przechowywania odzieży osobno odzieży osobistej i osobno ochronnej personelu.
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
Zakład/salon powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, mają być odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.
WAŻNE!
Przy świadczeniu usług przestrzegaj procedur higieniczno– sanitarnych, właściwie prowadź procesy dezynfekcji i sterylizacji narzędzi używanych w zakładzie.