Przejdź do treści

Kąpieliska

Kąpieliska
Definicja kąpielisko i miejsce wykorzystywane do kąpieli, zgodnie z Ustawą z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.)
  1. kąpielisko – to wyznaczony uchwałą rady gminy, miasta, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
  2. miejsce wykorzystywane do kąpieli – to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli.
  3. miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – w terminie od dnia 1 stycznia 2018 r. będą mogły funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym na utworzenie których, rada gminy, miasta w drodze uchwały, wyraziła zgodę (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca).
 
Aktualne informacje o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach i miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk lub miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli oraz u właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.
 
- Zapraszamy również na stronę SERWIS KĄPIELISKOWY  Głównego Inspektoratu Sanitarnego.