Przejdź do treści

EPN Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH
Badanie bakteriologiczne kału do celów sanitarno-epidemiologicznych jest niezbędne
do wydania przez lekarza orzeczenia lekarskiego:
- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
lub orzeczenia
- o czasowych i trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
               Aby wykonać badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy zgłosić się osobiście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie w celu podpisania umowy - zlecenia oraz ustalenia terminu dostarczenia próbek do badania (jeżeli Klient jest osobą niepełnoletnią, wszelkie formalności muszą być dokonywane przez opiekuna prawnego).
W ramach podpisanej umowy wydajemy Klientowi komplet probówek z podłożem transportowym, a także przekazujemy odpowiednie dokumenty i instrukcje.
Koszt badania wynosi – 142 zł. Z opłat za badanie są zwolnieni uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych, kształcących się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (badanie wykonywane jest wtedy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę albo uczelnię).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Epidemiologii –Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Traugutta 18; 96-500 Sochaczew pod numerem tel.: 46-862-22-66 wew. 221.
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r. poz. 151).