Przejdź do treści

Badania laboratoryjne na nosicielstwo w czasie pandemii

INFORMACJA

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że zostaje wznowione przyjmowanie prób do badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W celu zapisania się na badania należy ze strony internetowej PSSE pobrać następujące druki:

  1. Umowa zlecenie,
  2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych,
  3. Druki przelewu/wpłaty (dwa różne konta).

Wypełnioną Umowę zlecenie oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sochaczew@psse.waw.pl

Do ww. dokumentów należy załączyć dwa potwierdzenia dokonania opłat, tj.: za transport materiałów do badania - na kwotę 52,00 zł. oraz za wykonanie badania na nosicielstwo na kwotę - 90,00 zł.

W wiadomości zwrotnej z PSSE w Sochaczewie otrzymają Państwo informację o umówionym terminie dostarczenia prób do punktu przyjmowania próbek, wyłącznie w godzinach| 800 - 1000

Poza wyznaczonym czasem próbki nie zostaną przyjęte!

 

Załącznik nr 1 do umowy - przedstawia dokładną instrukcję pobrania wymazu do badania.

Wydawanie wymazówek do poboru badań na nosicielstwo odbywać się będzie wyłącznie w każdy piątek od godz. 800 - 1500.