Przejdź do treści

Badania laboratoryjne na nosicielstwo

2. Badania laboratoryjne na nosicielstwo

 

Instrukcja badania kału na nosicielstwo

Badanie kału na nosicielstwo do celów sanitarno-epidemiologicznych można wykonać za pośrednictwem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.

W celu podpisania umowy - zlecenia oraz ustalenia terminu dostarczenia próbek do badania (jeżeli Klient jest osobą niepełnoletnią, wszelkie formalności muszą być dokonywane przez opiekuna prawnego) należy zgłosić się do pokoju nr. 113 (I piętro) w PSSE w Sochaczewie, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00.

W ramach podpisanej umowy przekazujemy Klientowi odpowiednie dokumenty i instrukcje, a także wydajemy komplet probówek z podłożem transportowym.

Osoba wykonująca badanie bakteriologiczne kału do celów sanitarno-epidemiologicznych powinna dostarczyć do badania próbki materiału biologicznego z trzech wyznaczonych dni: poniedziałek, wtorek, środa i dostarczyć ostatniego dnia (w środę) w godz. 8.00-10.00.

Punkt przyjmowania próbek – pokój 020 (parter).

 

Terminy przyjmowania prób na nosicielstwo w roku 2019

STYCZEŃ16.01.2019 r., 30.01.2019 r.
LUTY06.02.2019 r.,   20.02.2019 r.
MARZEC06.03.2019 r.,   20.03.2019 r.
KWIECIEŃ10.04.2019 r.,   24.04.2019 r.
MAJ08.05.2019 r.,   22.05.2019 r.
CZERWIEC05.06.2019 r.,   19.06.2019 r., 26.06.2019 r.
LIPIEC10.07.2019 r.,   24.07.2019 r., 31.07.2019 r.
SIERPIEŃ07.08.2019 r.,   14.08.2019 r., 26.08.2019 r.
WRZESIEŃ04.09.2019 r.,   18.09.2019 r.
PAŹDZIERNIK09.10.2019 r.,   23.10.2019 r.
LISTOPAD06.11.2019 r.,   20.11.2019 r.
GRUDZIEŃ04.12.2019 r.

 

Instrukcja pobierania próbek:

 1. kał oddać ( po opróżnieniu pęcherza moczowego) do czystego, suchego naczynia
 2. wyjąć z jednego opakowania probówkę z wymazówką
 3. patyczek z wacikiem zanurzyć w kilku miejscach kału
 4. wymazówkę umieścić w probówce z żelem
 5. upewnić się ,że korek wymazówki szczelnie zamyka probówkę
 6. do każdej próbówki z trzech kolejnych dni powtórzyć czynności opisane powyżej
 7. probówki podpisać czytelnie : imieniem  i nazwiskiem, datą i godziną pobrania próbki
 8. probówki z kałem przechowywać w chłodnym miejscu.

 

Wyniki badania należy odebrać po 9 dniach od dostarczenia próbek lub każdego następnego dnia w PSSE w Sochaczewie w godzinach 7:30-15:00 w pokoju nr. 113 (I piętro).

 

Łączny koszt badania to 142 zł

Opłaty należy dokonać dwoma  przelewami na dwa odrębne konta bankowe:

 

 1. konto PSSE w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew:
  72 1010 1010 0105 1722 3100 0000
  wysokość opłaty: 52,00 zł
  treść przelewu: opłata za transport materiału do badań,
  nazwisko i imię osoby, której dotyczy badanie

 

 1. konto PSSE w Płocku, ul. Kolegialna 20, 09-400 Płock:
  33 1010 1010 0119 2122 3100 0000
  wysokość opłaty: 90,00 zł
  treść przelewu: (PSSE Sochaczew) opłata za badanie w kierunku nosicielstwa,
  nazwisko i imię osoby, której dotyczy badanie

 

Dowody wpłat i wypełnione druki należy dostarczyć do PSSE w Sochaczewie razem z przyniesionymi próbkami.

 

Bez potwierdzenia wpłaty próbki nie zostaną przyjęte !

 

Z opłat za badanie są zwolnieni uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych, kształcących się do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (badanie wykonywane jest wtedy na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę albo uczelnię).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Epidemiologii – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Traugutta 18; 96-500 Sochaczew pod numerem tel.: 46-862-22-66 wew. 221.