Przejdź do treści

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

1. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

 

„Książeczka sanepidowska” została zastąpiona orzeczeniem lekarskim !!!

 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów prawnych niegdyś obowiązkowa tzw. „książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych” przestała być dokumentem medycznym.

Jedynym obowiązującym dokumentem jest orzeczenie lekarskie:

- o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;

- o czasowych i trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Takie orzeczenie wydawane jest przez lekarza na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Kiedy wykonuje się badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych?

Badanie to przeprowadza się u osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, jak również u osób uczących się, które wykonują prace, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia. Badania te wykonywane są więc u osób, które pracują   na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych. Niezbędne są również w przypadku osób zajmujących  się przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę lub leki.

Po co wykonuje się badanie sanitarno-epidemiologiczne?

Badanie sanitarno-epidemiologiczne pozwala sprawdzić, czy osoba, która będzie pracowała z żywnością nie jest zakażona pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella.