Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

telefon: 46 862 31 47

e-mail: sochaczew@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 07:30 - 15:05

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 09:00 - 11:00

 

Telefon kontaktowy PSSE czynny poza godzinami pracy

oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 600 261 847

(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Aktualności

Porozumienie

W dniu 12 marca 2019 roku podpisano Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie reprezentowanym przez Beatę Fergińską a Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie insp. Michałem Safjańskim.

Porozumienie dotyczy współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej

KONKURS ”SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny, w pierwszej połowie 2019 roku, zamierza przeprowadzić III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Czytaj więcej

Konferencja Edukacyjno - Metodyczna

5 marca 2019 r. w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia odbyła się Konferencja Edukacyjno-Metodyczna pt. ,,Narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne (Dopalacze)” skierowana do psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Miasta, Starostwa, Urzędów Gmin i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powiatu sochaczewskiego. Organizatorami konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Fundacja BONUM-HUMANUM. Partnerami - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie oraz Centrum profilaktyki Społecznej w Milanówku.

Czytaj więcej

Komunikaty

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 15 listopada 2018 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Czytaj więcej