Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

telefon: 46 862 31 47

e-mail: sochaczew@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 07:30 - 15:05

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 09:00 - 11:00

 

Telefon kontaktowy PSSE - tylko w nagłych wypadkach

czynny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 600 261 847

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Aktualności

"Festiwal Piosenki o Zdrowiu" - etap powiatowy

W dniu 17.05.2019 roku w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 odbył się etap powiatowy Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie.

Celem nadrzędnym Festiwalu było połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy z 6 przedszkoli oraz z 5 szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Po uroczystym otwarciu Festiwalu przez Panią Teresę Cotelnic, z-cę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, koncert poprowadził Piotr Milczarek z Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Czytaj więcej

„Festiwal Piosenki o Zdrowiu”

Od kilkunastu lat Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie jest organizatorem „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”. Oprócz celu edukacyjnego zainteresowania dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowotną Festiwal ma także atrakcyjną formę rozrywkową, inspiruje do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu.

Czytaj więcej

Komunikaty

2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1)    2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2)    11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 15 listopada 2018 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Czytaj więcej