Przejdź do treści

Dopalacze

DOPALACZE
USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Art. 4. 1. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne
i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
9a) zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 
 
Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
800 060 800 
Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.
Dodatkowe informacje i materiały dostępne również na stronie GIS.