Przejdź do treści

PREKURSORY NARKOTYKÓW kat. 2 i 3

PREKURSORY NARKOTYKÓW kat. 2 i 3
 
Podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2 mają, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 273/2004, obowiązek rejestracji takiej działalności. Obowiązek ten dotyczy użytkowników prekursorów kategorii 2A oraz podmiotów wprowadzających prekursory kategorii 2 do obrotu. Organem odpowiedzialnym za rejestrację i prowadzenie krajowego rejestru podmiotów gospodarczych i użytkowników, którym przyznano rejestrację, jest Inspektor do spraw Substancji Chemicznych. Przyznanie, odmowa przyznania, zawieszenie lub unieważnienie rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Podkategoria 2A
 Lp.
substancja
Kod NS
CAS
 1
bezwodnik octowy
2915 24 00
108-24-7
Podkategoria 2B
 1
kwas fenylooctowy
2916 34 00
103-82-2
 2
kwas antranilowy
2922 43 00
118-92-3
 3
piperydyna
2933 32 00
110-89-4
 4
nadmanganian potasu
2841 61 00
7722-64-7
oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.
 Prekursory kategorii 3
Lp.
substancja
Kod NS
CAS
1.
kwas chlorowodorowy
2806 10 00
7647-01-0
2.
kwas siarkowy
2807 00 00
7664-93-9
3.
toluen
2902 30 00
108-88-3
4.
eter etylu
2909 11 00
60-29-7
5.
aceton
2914 11 00
67-64-1
6.
keton metylowo-etylowy
2914 12 00
78-93-3
oraz sole ww. substancji w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe.