Przejdź do treści

Od samobadania piersi do mammografii

Od samobadania piersi do mammografii

 

Kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki raka piersi

Cele główne programu:

  • Edukacja młodzieży w zakresie profilaktyki raka piersi
  • Zapewnienie kobietom dostępu do badań mammograficznych

Cele szczegółowe programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat raka piersi
  • Zwiększenie świadomości o istnieniu czynników ryzyka raka oraz uwrażliwienie młodych kobiet na profilaktykę
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych (samokontrola organizmu, możliwość identyfikacji znaków ostrzegawczych, wyrobienie nawyku poddawania się badaniom profilaktycznym)

Adresaci programu:

  • Program skierowany do całej populacji

Więcej na stronie »: www.profilaktykaraka.coi.waw.pl