Przejdź do treści

Trzymaj formę!

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę!” promujący zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorami programu są : Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” (partnerstwo publiczno-prawne), a koordynatorami (we wszystkich województwach i powiatach ) specjaliści oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  Instytut Żywności i Żywienia.

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, a zwłaszcza promocję zasad aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety.

Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ostatnich klas ( V i VI ) szkół podstawowych i ich rodziców. W całym kraju obejmuje blisko 8000 szkół, głównie gimnazjów.

Pod względem ilości szkół i uczniów realizujących program w całej Polsce jest to największy program edukacyjny w Unii Europejskiej.

Program wdrażany w  szkołach od 2006 roku do chwili obecnej. Realizacja Programu odbywa się w szkołach według jednolitych założeń merytorycznych, metodycznych i organizacyjnych w oparciu o metodę projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami opracowują propozycje propagowania zdrowego stylu życia zarówno w szkole, rodzinie jak i w społeczności lokalnej.

Program zaopatrzony jest w zestaw materiałów edukacyjnych, składający się z następujących elementów:

  • poradnik dla nauczyciela
  • broszura dla ucznia
  • plakat - talerz zdrowia
  • ulotka dla rodziców

wszystkie materiały do pobrania na stronie www.trzymajforme.pl

 

Konkurs na projekt edukacyjny

W ramach realizacji X edycji ogólnopolskiego programu „Trzymaj Formę!” Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców ogłosili konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest między innymi wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji programu metodą projektu, a także promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników programu „Trzymaj Formę !”.