Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania:

Do głównych zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sochaczewie należy inicjowanie, organizowanie, prowadzeniem koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo - zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
       Kierunki działania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikają z założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych WHO, programów o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, a także sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

Obszary działania:

  • Interwencje programowe krajowe:

- "Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce"
- "Czyste powietrze wokół nas"
- "Nie pal przy mnie"
- "Znajdź właściwe rozwiązanie"
- "Trzymaj formę"
- "Krajowy program zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV

  • Interwencje programowe wojewódzkie:

- "Wybierz życie - pierwszy krok"
- "Od samobadania piersi do mammografii"

  • Interwencje nieprogramowe krajowe:

- "Światowy dzień zdrowia"
- "Światowy dzień bez tytoniu"
- "Światowy  dzień rzucania palenia"
- "Profilaktyka niekorzystnych skutków nadmiernego promieniowania ultrafioletowego"
- "Profilaktyka meningokokowa"
- "Profilaktyka grypy"