Przejdź do treści

Zadania Oddziału

ZADANIA SEKCJI

  • Opiniowanie i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studiów i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Uczestniczenie w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia)
  • Uczestniczenie w odbiorach obiektów budowlanych różnego przeznaczenia
  • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów i zakładów przeznaczonych do prowadzenia obrotu i produkcji artykułów spożywczych (lokale gastronomiczne, zakłady produkcyjne, sklepy)
  • Wydawanie opinii i dokonywanie odbiorów gabinetów lekarskich, przeznaczonych do wykonywania indywidualnej, specjalistycznej i grupowej praktyki lekarskiej
  • Dokonywanie odbiorów zakładów kosmetycznych, fryzjerskich i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych
  • Wydawanie opinii celem przedłożenia do ARiMR i Urzędu Pracy
  • Udzielanie informacji i konsultacje z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
  • Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami