Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻŻiPU) - pokój nr 103

Teresa Cotelnic - kierownik
Anna Piotrowska – st. asystent
Alina Buczyńska - st. asystent
Danuta Wójcik-Kubryń - mł. asystent
Monika Blasiak – mł. asystent