Przejdź do treści

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻŻiPU) - pokój nr 103

Teresa Cotelnic - Kierownik
Anna Piotrowska – St. Asystent
Alina Buczyńska - St. Asystent
Danuta Wójcik-Kubryń - Mł. Asystent
Monika Lesiak – Mł. Asystent