Przejdź do treści

Zagadnienia problemowe

Zagadnienia problemowe podejmowane przez HDiM:

 

  • Ocena procesu tworzenia placówek innych form wychowania przedszkolnego oraz opiniowania przez organy PIS
  • W związku z pandemią grypy A/H1N1:

- Ocena warunków utrzymania higieny osobistej w szkołach
- Monitoring frekwencji uczniów i przedszkolaków

  • Ocena warunków higienicznych i zdrowotnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży (akcja zimowa i akcja letnia)
  • Ocena stanu higieny procesu nauczania - uczenia się uczniów w szkołach podstawowych