Zadania Sekcji

Zadania:

Sekcja Higieny Pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną pracownika przed utratą zdrowia, która może nastąpić w wyniku oddziaływania czynników związanych z środowiskiem pracy.

Główne zadania:

  • Nadzór nad warunkami pracy w zakładach pracy
  • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków zdrowotnych dla środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy
  • Egzekwowanie przepisów ustawy o substancjach i ich mieszninach
  • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych
  • Prowadzenie nadzoru nad prekursorami narkotyków kat. 2 i 3 zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani.

Współpracuje z:

  • Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
  • Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
  • Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Płocku
  • Państwową Inspekcją Pracy
  • Organami Samorządu Terytorialnego