Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania Sekcji Higieny Komunalnej

Nadzór nad Jakością Sanitarną Wody do spożycia
 1. Prowadzenie nadzoru sanitarnego nad obiektami, urządzeniami służącymi do jej ujmowania, uzdatniania i zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
 2. Pobieranie próbek wody do badań w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 3. Typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji w ramach postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody.
 5. Wydawanie ocen higienicznych dotyczących materiałów lub wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 6. Wydawanie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.
 7. Zatwierdzanie systemu jakości badań dla laboratoriów zewnętrznych badających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Nadzór nad basenami kąpielowymi i kąpieliskami
 1. Prowadzenie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli , nadzór nad jakością wody w tych obiektach.
 2. Wydawanie ocen oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.
 3. Prowadzenie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

 

Sekcji Nadzoru nad Obiektami Użyteczności Publicznej
 1. Prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zakładów, instytucji, nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem:
- obiektów hotelarskich (hotele, motele, pokoje gościnne)
- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej,
- domów pomocy społecznej
- obiektów kulturalnych, sportowych, terenów rekreacyjnych,
- innych obiektów, takich jak: apteki, cmentarze, zakłady pogrzebowe, ustępy publiczne, itp.
- dworców i środków komunikacji publicznej.
 1. Prowadzenie dokumentacji w ramach postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego w nadzorowanych obiektach.
 2. Wydawanie opinii dotyczących organizacji imprez masowychoraz regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 3. Wydawanie opinii dotyczących spełnienia wymagań sanitarnych w obiektach hotelarskich oraz w innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 4. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych dotyczących postępowania ze zwłokami/szczątkami w sprawie wydawania zezwoleń na ekshumację.
 5. Wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok /szczątków ludzkich poza granice, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa.
 6. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
 7. Współpraca z administracją samorządową oraz innymi instytucjami w celu poprawy stanu sanitarnego powiatu.
 8. Rozpatrywanie złożonych interwencji, skarg i zażaleń.