Przejdź do treści

Zadania Oddziału

Zadania:

 • Analiza sytuacji chorób zakaźnych na terenie powiatu sochaczewskiego w oparciu o zgłoszenia i rejestrację chorób zakaźnych
 • Opracowanie ognisk chorób zakaźnych
 • Analiza zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmowanie stosownych działań prozdrowotnych
 • Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia
 • Prowadzenie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych na terenie powiatu
 • Dystrybucja preparatów szczepionkowych do punktów szczepień
 • Nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi
 • Ocena stopnia uodpornienia dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
 • Nadzorowanie bieżącego stanu higieniczno - sanitarnego obiektów służby zdrowia
 • Kontrola stosowania procedur sanitarno - higienicznych zapobiegających szerzeniu się zakażeń w zakładach służby zdrowia
 • Nadzór nad realizacją programów kontroli zakażeń w ZOZ i pracą Zespołów Kontroli Zakażeń
 • Wydawanie opinii sanitarnych dla celów rejestrowych placówek opieki zdrowotnej oraz opinii programów dostosowawczych zakładów opieki zdrowotnej
 • Organizacja szkoleń i narad dla pracowników ochrony zdrowia
 • Udział w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem masowych zachorowań na choroby zakaźne, choroby szczególnie niebezpieczne oraz w przypadku ataku bioterrorystycznego
 • Podejmowanie działań w ramach nadzoru w sytuacjach alarmowych i interwencyjnych
 • Współpraca z WSSE w Warszawie i samorządem lokalnym