Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny PSSE w Schaczewie

 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru
Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

ODDZIAŁ NADZORU:
Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Sekcja Nadzoru Higieny Pracy
Sekcja Nadzoru Epidemiologii
Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Stanowisko ds. Pobierania Próbek

ODDZIAŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY:
Główny Księgowy
Sekcja Ekonomiczna
Sekcja Administracyjna
Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Stanowisko Pracy Radcy Prawnego