Przejdź do treści

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny PSSE w Schaczewie

 

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru

Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Stanowisko Pracy DS. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

ODDZIAŁ NADZORU:

Sekcja Higieny Komunalnej

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Higieny Pracy

Sekcja Epidemiologii

Stanowisko Pracy DS. Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Stanowisko Pracy DS. Pobierania Próbek

ODDZIAŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY:

Główny Księgowy

Sekcja Ekonomiczna

Sekcja Administracyjna