Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Światowy Dzień Wody 2018

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchodzony na całym świecie Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Hasłem przewodnim w tym roku jest „Natura dla wody”. Obchody koncentrować będą się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań dla współczesnych problemów związanych z niedoborem wody na świecie. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwie najważniejsze przyczyny występujących na całym świecie problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Efektem zaniedbania ekosystemów jest utrudnienie w zapewnieniu każdemu czystej wody, potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Rozwiązania oparte na mechanizmach funkcjonujących w przyrodzie stwarzają szanse skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z niedoborem wody na świecie. Zalesianie terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych może przyczynić się do przywrócenia równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata, a w konsekwencji – poprawy jakości życia i zdrowia ludzi.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody: http://www.worldwaterday.org/

Czytaj więcej

Informacja Starosty Sochaczewskiego o ilości złożonych ofert

INFORMACJA

o ilości złożonych ofert

w naborze ofert na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Sochaczewie

 

 

W naborze ofert na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne.

Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi po uzgodnieniu, wskazanej przez Starostę Sochaczewskiego kandydatury, z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Informacje na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Wirus jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 3 lat w mrożonym mięsie.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Czytaj więcej