Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

INFORMACJA O DOBROWOLNYCH I BEZPŁATNYCH SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH PRZECIWKO MENINGOKOKOM SEROGRUPY C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie uprzejmie informuje o możliwości dobrowolnego i bezpłatnego wykonania u dzieci i młodzieży szczepienia ochronnego przeciwko meningokokom. Szczepienie ochronne można będzie zrealizować w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego, po uprzednim umówieniu wizyty szczepiennej.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że w dniu 4 maja 2018 roku (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie będzie nieczynna, dniem pracy wyznaczono 19 maja 2018 r. (sobota).

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie wejścia w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że z dniem 16 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Czytaj więcej

Światowy Dzień Wody 2018

Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchodzony na całym świecie Światowy Dzień Wody jest okazją do poznania problemów związanych z wodą, poinformowania o nich innych oraz podjęcia działań mogących zmienić istniejącą sytuację. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Hasłem przewodnim w tym roku jest „Natura dla wody”. Obchody koncentrować będą się na poszukiwaniu naturalnych rozwiązań dla współczesnych problemów związanych z niedoborem wody na świecie. Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to dwie najważniejsze przyczyny występujących na całym świecie problemów z dostępem do wody. Zanieczyszczenie rzek, jezior i gleby zwiększają ryzyko suszy i powodzi w różnych regionach świata. Efektem zaniedbania ekosystemów jest utrudnienie w zapewnieniu każdemu czystej wody, potrzebnej do przetrwania i rozwoju. Rozwiązania oparte na mechanizmach funkcjonujących w przyrodzie stwarzają szanse skutecznego zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z niedoborem wody na świecie. Zalesianie terenów, przywracanie naturalnych połączeń rzek z obszarami zalewowymi oraz odbudowa terenów podmokłych może przyczynić się do przywrócenia równowagi w gospodarowaniu zasobami wodnymi świata, a w konsekwencji – poprawy jakości życia i zdrowia ludzi.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody: http://www.worldwaterday.org/

Czytaj więcej

Informacja Starosty Sochaczewskiego o ilości złożonych ofert

INFORMACJA

o ilości złożonych ofert

w naborze ofert na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Sochaczewie

 

 

W naborze ofert na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne.

Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi po uzgodnieniu, wskazanej przez Starostę Sochaczewskiego kandydatury, z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

 

Czytaj więcej