Przejdź do treści

Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologinczej w sprawie dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologinczej w sprawie dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 10/2018

 DYREKTORA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W SOCHACZEWIE

 

z dnia 21 listopada 2018r.

 

 

w sprawie dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie w miesiącu grudniu 2018 roku

 

 

Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o PIS (Dz. U. 2017 poz. 1261 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. wydanego na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. 2007 poz. 505 z późn. zm. (Dz. U. 2008 poz. 295 i 775), zarządzam co następuje :

§ 1

Dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie dzień:

1)    dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie;

2)    dzień 15 grudnia 2018 r. jest dniem pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie.

§ 2

O ustaleniu dnia 24 grudnia 2018 r. jako dnia wolnego od pracy i wyznaczonego dnia pracy w sobotę w dniu 15 grudnia 2018 r. należy powiadomić klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie na co najmniej 14 dni przed dniem 15 grudnia 2018 r. w sposób przyjęty w PSSE w Sochaczewie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wróć