Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

"Festiwal Piosenki o Zdrowiu" - etap powiatowy

W dniu 17.05.2019 roku w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 odbył się etap powiatowy Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie.

Celem nadrzędnym Festiwalu było połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Na scenie zaprezentowali się uczestnicy z 6 przedszkoli oraz z 5 szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Po uroczystym otwarciu Festiwalu przez Panią Teresę Cotelnic, z-cę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, koncert poprowadził Piotr Milczarek z Sochaczewskiego Centrum Kultury.

Czytaj więcej

„Festiwal Piosenki o Zdrowiu”

Od kilkunastu lat Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie jest organizatorem „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”. Oprócz celu edukacyjnego zainteresowania dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowotną Festiwal ma także atrakcyjną formę rozrywkową, inspiruje do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu.

Czytaj więcej

11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona.

11 kwietnia 1755 roku urodził się James Parkinson angielski lekarz, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. W roku 1997 Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, działając przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej przyczynie.

Czytaj więcej

,,NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ” KAMPANIA MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowało Kampanię pt. ”NARKOTYKI, DOPALACZE ZABIJAJĄ”.

Celem Kampanii, której hasło brzmi „SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY”, jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Czytaj więcej