Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona.

11 kwietnia 1755 roku urodził się James Parkinson angielski lekarz, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. W roku 1997 Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, działając przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej przyczynie.

Czytaj więcej

,,NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ” KAMPANIA MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowało Kampanię pt. ”NARKOTYKI, DOPALACZE ZABIJAJĄ”.

Celem Kampanii, której hasło brzmi „SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY”, jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Czytaj więcej

Porozumienie

W dniu 12 marca 2019 roku podpisano Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie reprezentowanym przez Beatę Fergińską a Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie insp. Michałem Safjańskim.

Porozumienie dotyczy współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej

KONKURS ”SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK”

Uprzejmie informujemy, że Główny Inspektorat Sanitarny, w pierwszej połowie 2019 roku, zamierza przeprowadzić III edycję konkursu „Szkoła wolna od używek”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział także szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Czytaj więcej

Konferencja Edukacyjno - Metodyczna

5 marca 2019 r. w Sochaczewskim Centrum Kultury ul. 15 Sierpnia odbyła się Konferencja Edukacyjno-Metodyczna pt. ,,Narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne (Dopalacze)” skierowana do psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu Miasta, Starostwa, Urzędów Gmin i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powiatu sochaczewskiego. Organizatorami konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Fundacja BONUM-HUMANUM. Partnerami - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie oraz Centrum profilaktyki Społecznej w Milanówku.

Czytaj więcej