Przejdź do treści

Zadania Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2019/2010

Zadania Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2019/2010

W dniu 17 stycznia 2018 roku została podpisana Deklaracja Współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym oraz wymiany niezbędnych informacji do zapewnienia higienicznych warunków nauczania dzieci i młodzieży.

Realizując powyższe założenia, w dniu 9 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 7 w Sochaczewie, odbyła się narada inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. W naradzie uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych z powiatów: warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego, żyrardowskiego, pruszkowskiego, grodziskiego i sochaczewskiego.

Podczas narady wystąpiła Pani Beata Fergińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie - przedstawiając „Zadania Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozwoju edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2019/2020.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie omówił zakres działalności prozdrowotnej w placówkach oświatowo-wychowawczych przedstawiając proponowane przez Inspekcję Sanitarną programy edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, jak również omówił tematykę dotyczącą działalności akcyjnej. Podczas wystąpienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie zwrócił szczególną uwagę na działalność edukacyjną dotyczącą profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych wśród uczniów szkół podstawowych.

Wróć