Przejdź do treści

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sochaczewskiego

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sochaczewskiego

W piątek 28 sierpnia, na zaproszenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie Pani Beaty Fergińskiej, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sochaczewie, odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych z terenu powiatu sochaczewskiego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w stanie epidemii. W zebraniu wziął udział przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Pan Przemysław Ogonowski. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zapoznał obecnych z procedurami postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID-19 w szkole.  Omówiono najważniejsze kwestie współpracy w takich sytuacjach oraz wymieniono drogi szybkiego kontaktu między stacją sanitarną a placówkami.

Wróć