Przejdź do treści

KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W dniu 10 września 2019 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Olimpijskiej 3, w ramach rządowych działań związanych z promocją przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, odbył się Kongres dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW) organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kongresu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodarzem spotkania było Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Wydarzenie to skierowane było do 96 Kół Gospodyń Wiejskich z rejonu powiatu sochaczewskiego, żyrardowskiego, płockiego oraz gostynińskiego i zgromadziło około 200 uczestników. Podczas kongresu omawiano tematy dotyczące m.in. ubiegania się o środki na prowadzenie KGW, procedury rejestracji produktu regionalnego oraz sprzedaży produktów spożywczych przez KGW.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sochaczewie: Pani Beata Fergińska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie oraz Pani Alina Buczyńska Kierownik Sekcji HŻŻiPU. Przedstawiono wykład pt. „Sprzedaż żywności przez Koła Gospodyń Wiejskich, a nadzór Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. W wystąpieniu zwrócono szczególną uwagę na zasady produkcji żywności (okazjonalnej i nieokazjonalnej), w warunkach domowych, rolniczego handlu detalicznego oraz odniesiono się do „Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej”.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przybliżył wszystkim zgromadzonym zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kontekście 100 - lecia istnienia Służb Sanitarnych w Polsce.

 

Wróć