Przejdź do treści

Historia PSSE

Historia PSSE w Sochaczewie

 

Wybudowany w Sochaczewie przed I Wojną Światową budynek położony w centrum miasta przy ul. Traugutta 18, przeznaczony pierwotnie jako Zakład Lecznictwa Pracowniczego z przychodniami lekarskimi, łaźnią miejską oraz kuchnią mleczną dla dzieci z ubogich rodzin, zostaje w 1950r. przeznaczony dla służby sanitarno - epidemiologicznej. W budynku pozostaje nadal łaźnia miejska oraz przychodnia przeciwgruźlicza. W końcówce lat 50 -tych powstają pracownie laboratoryjne dla potrzeb epidemiologii, higieny komunalnej i higieny żywienia. W 1979r. zlikwidowana zostaje łaźnia miejska i w to miejsce organizowana jest pracownia dla potrzeb higieny pracy. Równocześnie istniejący strych budynku zostaje zaadoptowany na pomieszczenia biurowe dla personelu administracyjnego i pracowników nadzoru. W styczniu 1996r. przychodnia przeciwgruźlicza zostaje przeniesiona do pomieszczeń nowo wybudowanego Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie od 1950r. do chwili obecnej zajmuje nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym 1650/3 o powierzchni 1197 m2 położoną w Sochaczewie przy ul. Traugutta 18. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek administracyjno - laboratoryjny. Decyzją Urzędu Rejonowego z dnia 28.02.1995r. znak: GG7224-19/94/95 powyższa nieruchomość zostaje przekazana TSSE w Sochaczewie w zarząd na czas nieokreślony.
Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 97/P/01 z dnia 29.11.2001r. nieruchomość skarbu państwa przekazuje nieodpłatnie Powiatowi Sochaczewskiemu, będącą w zarządzie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sochaczewie.
Obecnie Stacja obejmuje swoim zasięgiem działania obszar powiatu sochaczewskiego o powierzchni 731,02 km2 i liczbie mieszkańców około 83,5 tys., składający się z Gminy Miasto Sochaczew oraz 7 Gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin.

Organami administracji służy zdrowia od 1950r. na szczeblu powiatu było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Zdrowia, przy którym została utworzona służba sanitarno - epidemiologiczna. Zastępcy kierownika wydziału zdrowia w poszczególnych latach zajmowali jednocześnie stanowiska Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.
W 1975r. w związku ze zmianą struktury administracyjnej, Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie zostaje przekształcona w Terenową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną na mocy zarządzenia Wojewody Skierniewickiego nr 73/75 z dnia 22.12.1975r.

Następnie zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. dla Terenowej Stacji w Sochaczewie organem założycielskim staje się Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (decyzja nr R-MZ/0205/1998 z dnia 03.12.1998r. wydana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej).
Od 01.01.1999r. w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej kraju, Terenowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie zostaje włączona w skład służb zespolonych przy Starostwie Powiatowym.

Wejście w życie zmiany ustawy o Inspekcji Sanitarnej z dniem 01.01.2002r. spowodowało wyjście ze struktur powiatowych i powrócenie do struktur państwowych.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.01.2010r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sochaczewie została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi rejestrowej 14-03328.