Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

telefon: 46 862 31 47

e-mail: sochaczew@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 07:30 - 15:05

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 09:00 - 11:00

 

Telefon kontaktowy PSSE czynny poza godzinami pracy

oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 600 261 847

(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna

Aktualności

11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona.

11 kwietnia 1755 roku urodził się James Parkinson angielski lekarz, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. W roku 1997 Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, działając przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. Choroba Parkinsona jest zwyrodnieniem struktur mózgu o nieznanej przyczynie.

Czytaj więcej

,,NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ” KAMPANIA MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zainaugurowało Kampanię pt. ”NARKOTYKI, DOPALACZE ZABIJAJĄ”.

Celem Kampanii, której hasło brzmi „SZKODA CIEBIE NA TAKIE PATOKLIMATY”, jest zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych jak i społecznych. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego.

Czytaj więcej

Porozumienie

W dniu 12 marca 2019 roku podpisano Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sochaczewie reprezentowanym przez Beatę Fergińską a Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie insp. Michałem Safjańskim.

Porozumienie dotyczy współpracy w celu sprawnego i skutecznego wykonywania zadań w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej

Komunikaty

2 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

1)    2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2)    11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Rzucania Palenia - 15 listopada 2018 r.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu obchodzony jest zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Idea dnia, w którym zachęca się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także w innych krajach.

Czytaj więcej