Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

telefon: 46 862 31 47

e-mail: sochaczew@psse.waw.pl

Godziny pracy Stacji: 07:30 - 15:05

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki w godzinach 09:00 - 11:00

 

Telefon kontaktowy PSSE czynny poza godzinami pracy

oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 600 261 847

(proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach)

 

.

Strona główna

Aktualności

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

 Izabelli Stajszczak

pracownika i kierownika sekcji HŻŻiPU PSSE w Sochaczewie

w latach 1975-2016

Czytaj więcej

Festiwalu Piosenki o Zdrowiu – etap powiatowy

W dniu 18.05.2018 roku w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 odbył się etap powiatowy Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie.

Celem nadrzędnym Festiwalu było połączenie atmosfery zabawy z akcją rozpowszechniania i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Czytaj więcej

Komunikaty

INFORMACJA O DOBROWOLNYCH I BEZPŁATNYCH SZCZEPIENIACH OCHRONNYCH PRZECIWKO MENINGOKOKOM SEROGRUPY C

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie uprzejmie informuje o możliwości dobrowolnego i bezpłatnego wykonania u dzieci i młodzieży szczepienia ochronnego przeciwko meningokokom. Szczepienie ochronne można będzie zrealizować w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na terenie miasta i powiatu sochaczewskiego, po uprzednim umówieniu wizyty szczepiennej.

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie informuje, że w dniu 4 maja 2018 roku (piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie będzie nieczynna, dniem pracy wyznaczono 19 maja 2018 r. (sobota).

Czytaj więcej